Wie zijn wij?

Van alles wat. Oud en jong, overtuigd of zoekend, twijfelend of niet gelovig, gezinnen en singles, weduwen en weduwnaars, gehuwd of gescheiden, werkend en werkzoekend, gegoed of in de bijstand, laaggeschoold en hoogopgeleid, groepsmensen en einzelgänger, gevoelig en rationeel. En dan hebben wij het nog niet eens over de variatie in levensverhalen. Allemaal mensen waarvan wij geloven dat Jezus hen bijeenbrengt, een plek geeft in zijn kerk en een weg met hen gaat.

Iedereen leeft het leven dat hij of zij van God ontvangt. De gemeente probeert elkaar te helpen dat met vertrouwen op God te doen. Een van de manieren waarop wij dat doen, is door elke zondag elkaar op te zoeken. In de kerk zijn wij dan bijeen om samen onze Schepper te eren.

Deze erediensten vormen het hart van het leven van onze gemeente. Daar horen wij met elkaar het Woord van God en vieren wij onze eenheid met Jezus in het Avondmaal. Dat geeft ons goede moed en maakt ons blij. Daarom brengen wij onze verlangen bij God in onze gebeden en vertrouwen wij ons in onze liederen aan Hem toe.Tijdens de eredienst zijn wij bijeen in vertrouwen op de belofte van Jezus dat hij aanwezig is waar twee of drie mensen in zijn naam bijeen zijn.

Vertrouwensvol leven leren wij ook van elkaar op de kringen. Er zijn verschillende kringen in de gemeente waarin wij proberen elkaar bij te staan bij het volgen van Jezus.

Het leiderschap van de gemeente bestaat uit een raad die door de gemeente gekozen is. Zij dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de geestelijk, pastorale en diaconale zorg aan de gemeente. De taken worden niet alleen door de raad uitgevoerd. Gemeenteleden doen zoveel mogelijk mee met de zorg voor elkaar. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende ondersteunende teams en pastorale werkers.

De gemeente is deel van drie verschillende verbanden van kerken: de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Zij weet zich door geloof en in de doop verbonden met de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk van alle plaatsen en tijden.